W skład systemów wchodzą materiały potrzebne do każdego etapu wykonawczego w zależności od jakości podłoża, przeznaczenia, oczekiwanego efektu dekoracyjnego.

Elementy systemów:

 • podłogi i schody
  • przygotowanie i profilowanie podłoża,
  • warstwa mostkująca,
  • warstwa bazowa,
  • warstwa dekoracyjna,
  • warstwa zabezpieczająca – dekoracyjna.
 • strefy mokre i specjalnego przeznaczenia
  • przygotowanie podłoża,
  • wklejenie taśm hydro-izolacyjnych,
  • warstwa mostkująca hydrofobowa,
  • warstwa bazowa,
  • warstwa dekoracyjna,
  • warstwa zabezpieczająco-dekoracyjna,
 • systemy meblowe
  • przygotowanie podłoża
  • warstwa bazowa
  • warstwa dekoracyjna
  • warstwa dekoracyjno- zabezpieczająca